Misja KDR

Misją KDR - Karkonoskie Drezyny Ręczne jest rewitalizacja linii kolejowych 340 i 308 łączących Karpacz, Podgórzyn, Mysłakowice oraz Kowary i Jelenią Górę.
Podejmujemy działania, zmierzające do pozyskania majątku publicznego znajdującego się w posiadaniu PKP S.A. na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
KDR, jako autor projektu „Rewitalizacji Kolei Karkonoskiej" spełnia rolę koordynatora wspólnych działań samorządów skupionych wokół idei.
Realizacja projektu pozwoli na zachowanie i rewitalizację nieczynnej linii kolejowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na którą składają się obiekty o walorach zabytków kultury technicznej i architektonicznej.

Chcielibyśmy, aby na bazie Dworca Kolejowego w Karpaczu (przy zachowaniu jego pierwotnej funkcji) powstało centrum kultury. Przywrócenie połączenia kolejowego umożliwi realizację lokalnej polityki transportowej i turystycznej na liniach kolejowych zbędnych dla PKP S.A. i przeznaczonych do likwidacji.
Pozyskanie majątku Skarbu Państwa na rzecz samorządów umożliwi jego racjonalne wykorzystanie z pożytkiem dla społeczności lokalnej.
Gminy Kotliny Jeleniogórskiej tworzące obecnie niezależne oferty turystyczne są w naturalny sposób ze sobą połączone. Naszym marzeniem jest, aby odrodzona „Kolej Karkonoska" połączyła je nie tylko komunikacyjnie ale również stała się pierwszym projektem łączącym Gminy wokół idei wspólnego budowania pomyślności regionu.

 Jesteś 167129 gościem
Użytkowników On-line: 1
© 2007 KDR