Aktualności

WITAMY W KARPACZU

       Szanowni Państwo

Karkonoskie Drezyny Ręczne, to inicjatywa dwojga mieszkańców Karpacza służąca ochronie dziedzictwa kultury technicznej, którą tworzą linie kolejowe wiodące w Karkonosze wraz
z towarzyszącymi im obiektami dworców kolejowych.


Dla odwiedzającego Karpacz turysty drezyny, to przede wszystkim rodzinna zabawa,
dla gestorów bazy turystycznej - kolejna atrakcja wzbogacająca ofertę miasta.

Dla nas, mieszkańców Karpacza i miłośników regionu Państwa wizyty, to wsparcie
w
działaniach zmierzających do rewitalizacji zaniedbanych, zabytkowych dworców
i wznowienia połączeń kolejowych Karpacza z resztą świata.
Dzięki Państwa odwiedzinom jesteśmy w stanie stawiać czoła barbarzyństwu polityków gotowych w czasie trwania jednej kadencji zdewastować dorobek kilku pokoleń.

     Dziękujemy i Zapraszamy
                                                          

                                                                                               Rafał Gersten

Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska

Karkonoskie Drezyny Ręczne zostały nominowane do udziału w konkursie Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląskaw kategorii Atrakcja Turystyczna Regionu Jeleniogórskiego organizowanym przez Gazetę Wrocławską.

http://www.gazetawroclawska.pl/dolny-slask/a/wielkie-odkrywanie-dolnego-slaska-2017-atrakcja-turystyczna,12258742/

 

Karpacz w Jugowicach


 

KDR reprezentowały Karpacz na XIII Mistrzostwa Polski w Drezynowaniu - Push-Pull Party rozgrywanych tradycyjnie w Jugowicach.
Organizatorom - Sowiogórskiemu Bractwu Drezynowemu (http://www.drezyny.org/) dziękujemy za gościnność, świetną organizację i dobrą zabawę.

Do zobaczenia w Karpaczu.

Koleją po Dolnym Śląsku 2015Projekt Kolei Karkonoskiej w publikacji Instytutu Dolnośląskiego obejmującej atrakcje turystyczne regionu.

 

 

 

O projekcie:
http://drezynykarpacz.pl/foto/kds2015.pdf

Całe wydawnictwo:
http://www.przystanekd.pl/nr/kds2015.pdf

Spotkanie z Min. Zaleskim

 


od lewej: R.Gersten, min.J.Zaleski,J.Sołtysik

 

 

Podczas potkania z v-ce Ministrem Środowiska, Głównym Konserwatorem Przyrody, Januszem Zaleskim.

Poruszane były  następujące zagadnienia:

  • ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych Sudetów (w szczególności Karkonoszy), w kontekście chaotycznych inwestycji w infrastrukturę turystyczną:  wielko-kubaturowe hotele (przykład Hotelu Gołębiewski w Karpaczu), stacje narciarskie w rejonie Natura 2000 czy otuliny KPN  itp.

  • rewitalizacja lini kolejowych dla celów turystycznych jako element ochrony środowiska (działania w Euroregionie Nysa, współpraca z ZVON)

  • problemy z presją inwestycyjną w fermy elektrowni wiatrowych, na terenie Sudetów i przedgórza. Brak spójnych uwarunkowań prawnych.

Rozmowa przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Prezentowane stanowiska i działania naszych organizacji, spotkały się ze zrozumieniem i akceptacją ministerstwa. Cieszy nas fakt, że w wielu sprawach minister Zaleski podziela nasze poglądy i deklaruje poparcie dla naszych działań.

 W spotkaniu uczestniczyli:

dr inż. Władysław Kusiak – z ramienia SOKiAS

Janusz Sołtysik - prezes Stowarzyszenia Róża Kłodzka

Rafał Gersten - autor projektu "Rewitalizacja Kolei Karkonoskiej".

ŻAŁOBA NARODOWA


   

  Szanowni Państwo 

10 kwietnia 2010 roku Polska poniosła niepowetowaną stratę.

Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
Wyrazy współczucia kieruję również do tych z Państwa, 
którzy odczuwają tę stratę jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.
W katastrofie zginęły osoby znane mi osobiście.
Osoby, które wspierały Projekt Kolejki Karkonoskiej realnymi działaniami.
Cześć Ich Pamięci!  
 

                                   Rafał Gersten

Konferencja Construction Club

 Rewitalizacja Dworców - Modele Realizacji i Finansowania to temat konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Fundację Pro Economicus w cyklu warsztatów „Aktywizacja i Rewitalizacja terenów PKP”
W spotkaniu zorganizowanym w ramach Klubu Budowlanego uczestniczyli przedstawiciele strony rządowej, zarządów PKP S.A. i Polskich Linii Kolejowych S.A., samorządów, inwestorów, branży budowlanej oraz architekci.

Rafał Gersten z Karkonoskich Drezyn Ręcznych przedstawił projekt Rewitalizacji Kolejki Karkonoskiej w ramach wspólnej prezentacji pod tytułem: Wykorzystanie potencjału dworca kolejowego przez samorząd – studium Karpacza. Zachęcał samorządowców do utrzymywania transportowego charakteru przejmowanych nieruchomości i łączenia go z innymi funkcjami o charakterze publicznym. Przedstawił też aspekty formalno-prawne przejmowania nieruchomości kolejowych przez samorząd, konieczne dla usprawnienia tego procesu zmiany ustawowe i związane z gospodarowaniem mieniem wspólnym zagrożenia, w tym o charakterze korupcyjnym.
Prezentacja spotkała się z żywym odbiorem. Uczestnicy byli zgodni: potencjał jest olbrzymi ale jego wykorzystanie zależne jest od współpracy i zaangażowania władz lokalnych a z tym, jak pokazuje przykład Karpacza i Jeleniej Góry nie jest najlepiej.

LIST INTENCYJNY

W dniu 28 maja 2008 roku zostało zawarte z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego porozumienie w sprawie przejęcia na rzecz samorządów, znajdujących się na terenie Województwa Dolnośląskiego linii kolejowych
nr 308 Jelenia Góra - Kamienna Góra oraz 304 Mysłakowice - Karpacz, turystycznego wykorzystania przejętej infrastruktury oraz ponownego uruchomienia przewozów towarowych i pasażerskich.
Sygnatariuszami listu intencyjnego są Gminy: Podgórzyn, Mysłakowice, Kowary, Kamienna Góra oraz Miasto Kowary i Kamienna Góra a także Związek Gmin Karkonoskich i KDR - Karkonoskie Drezyny Ręczne, które są inicjatorem podpisania porozumienia.
Władze Karpacza nie wyraziły woli przystąpienia do tej inicjatywy.

Drezyny w TV Biznes
We wtorek 5 czerwca 2007 r. o godz. 16:10 oraz w środę o godz. 21.15 telewizja TV Biznes wyemituje program "Pociąg do Biznesu - Panorama Przedsiębiorczości". Program będzie dotyczył funkcjonowania drezyn w Polsce.


Sposoby odbioru TV Biznes:
Jeśli jesteś abonentem Cyfry +, program TV Biznes możesz oglądać na pozycji 101 dekodera. Można nas również oglądać na kanale nr 44 - Cyfrowego Polsatu oraz na platformie "n" na kanale 152.
Jeżeli nie posiadasz dekodera Cyfry +, Cyfrowego Polsatu lub platformy "n" możesz oglądać TV Biznes za pomocą zwykłego odbiornika satelitarnego, który odbiera sygnał cyfrowy niekodowany. Wymagane są następujące ustawienia odbiornika:
- częstotliwość 11.158 Mhz
- polaryzacja pionowa (V)
- symbol rate 27500
- FEC 3/4
- nazwa satelity: EUTELSAT, Hot Bird 6
- system nadawania MPEG2Informacja
Zachęcamy do oddania głosu w petycji ( szczegóły - zakładka PETYCJA).Dworzec dla Karpacza
W dniu 24 kwietnia 2007 roku o godzinie 11.00 w Chacie Karkonoskiej, przy ulicy Wolnej 4 w Karpaczu odbędzie się prezentacja projektu KDR – Karkonoskich Drezyn Ręcznych.

Projekt rewitalizacji „Kolei Karkonoskiej” dotyczy turystycznego wykorzystania nieczynnej linii kolejowej łączącej Karpacz z Jelenią Górą i Kowarami, a także pozyskania Dworca Kolejowego w Karpaczu na rzecz gminy i stworzenia Centrum Kulturalnego Karpacza „DWORZEC”.

Serdecznie zapraszamy!Malowanie stacji już za nami
W dniu 31 marca 2007 r. odbyło się Wielkie Malowanie Dworca w Karpaczu. Pogoda dopisała, więc praca poszła sprawnie. Dworzec wygląda teraz zdecydowanie lepiej. Zdjęcia z malowania można obejrzeć na naszej galerii. Zapraszamy!WIELKIE MALOWANIE, 26.03.2007
Wielkie Malowanie Dworca Kolejowego rozpocznie się w sobotę 31 marca 2007 r o godz. 10.00. Wszystkich, którzy chcieliby nas wspomóc serdecznie zapraszamy na Dworzec Kolejowy w Karpaczu. Pędzle i wałki mile widziane. Po pracy zapraszamy na ognisko:)Porządki, 26.02.2007
Już niedługo zaczynamy porządkowanie stacji dworca.

Jesteś 167129 gościem
Użytkowników On-line: 1
© 2007 KDR